Поликарбонат

Използват се и се предпочитат главно в рекламната и строителната индустрии.повече

Плексигласови плоскости Alfalux (PPMA)

Подходящи са за термоформоване, обработват се лесно.повече

Плътен поликарбонат

Те се използват в защитно остъкляване, транспортни средства.повече

Какво е поликарбонат?

Поликарбонатът е инженерен термопластичен полимерен материал с уникални физико-механични и оптични свойства.Поликарбонатът има висока устойчивост на удар и те са от група термопластични полимери. Устойчив е на външни влияния. Материалът не се изменя от атмосферните въздействия, тъй като има специален UV-защитен слой. Не изменя механичните и оптичните си свойства в температурни граници от –40 до +120°С.

Гъвкавостта на листовете ги прави идеален материал за покриване на повърхности със сложна геометрична форма. Благодарение на еластичните връзки поликарбонатът се поддава на огъване дори в студено състояние като това не влияе на здравината на листа. Всяка дебелина на панелите се характеризира с определен минимален радиус на огъване.

Топлопроводността играе важна роля при използване на поликарбоната за остъкляване на сгради. Тя допринася за постигане на топлоизолация и енергийната ефективност. Слоят въздух затворен между пластовете на клетъчния поликарбонат е отличен топлоизолатор. Дори най-тънките панели многослоен поликарбонат, с дебелина 4мм, превъзхождат почти два пъти степента на топлоизолация на обикновеното стъкло. В същото време, панели с дебелина 16-25мм имат по-добри топлоизолационни показатели от стъклопакети с тройно остъкляване. През лятото, когато слънцето стои високо над хоризонта, поликарбонатът отразява лъчите и възпрепятства повишаването на температурата в помещението. През зимата е обратно – тогава слънцето е ниско над хоризонта и поликарбонатът пропуска лъчите в помещението, подпомагайки затоплянето му. От друга страна, този материал има по-нисък коефициент на пропускане на топлината през 1м2 остъклена площ при 1°С разлика в температурата в сравнение с обикновеното стъкло и плексигласа, при еднаква дебелина на листовете. Това е така, защото той спира в помещението излъчваните от топлинните източници вълни в инфрачервения спектър и така помага за намаляване на топлинните загуби през зимата.

Поликарбонатът е пожаробезопасен. Той спира разпространението на пожара и при температурно разрушение не представлява опасност за живота. Това означава, че изгарянето му не е съпроводено с отделяне на вредни вещества, както е при други видове пластмаси, т. е. той е екологично безопасен.

Поликарбонатът е дълговечен и не изменя свойствата си продължително време.Гаранциите за запазване на качеството на клетъчния поликарбонат са за 10 - 12 години.

Поликарбонатът днешните дни привлича все повече и повече внимание в много области на производството и строителството, включително и като материал, който заменя метал и стъкло. Благодарение на високата си механична якост в съчетание с ниска водопоглъщаемост, и на способността на продуктите, изработени от него, да съхраняват течни, твърди и газообразни материали в широк диапазон от работни температури, поликарбонатът се използва успешно за производството на прецизни детайли, инструменти, електрически уреди и строителни елементи.

Характеристики на Поликарбонат

Erzurum
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image